Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Shoe Donation 2023 – Review

Shri.Ramhari Golhar’s Reaction On Shoes After 1 Year

Shri. Ramhari Parent Of Vishal Golhar Said

When my child received these boots and brought them home, he didn’t just walk; he practically floated with joy. Even after a year of continuous use, their condition is still excellent. These shoes have become an essential part of his daily life, accompanying him through various adventures and challenges. Whether he’s playing in the park, walking to school, or exploring new places, these boots have provided comfort, protection, and confidence every step of the way. Not only have they lasted long, but they have also retained their quality and durability. As a parent, witnessing the positive impact these shoes have had on my child’s life fills my heart with gratitude. It’s incredible to see how a simple pair of boots can make such a significant difference in someone’s life. I’m thankful to the organization that provided these donations, as they’ve truly made a difference in our lives. These boots aren’t just footwear; they’re symbols of hope, resilience, and the kindness of strangers.

श्री. रामहरी गोल्हार,विशाल चे पालक,यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले

माझ्या मुलाला हे बूट मिळाले तेव्हा ते घरी घेऊन आल्यानंतर त्याचा आनंद गगनात मावत नव्हता. एक वर्ष सतत वापरल्यानंतर देखील त्यांची स्थिती अजूनही उत्तम आहे. ते बूट त्याच्या दैनंदिन आयुष्याचा एक महत्त्वाचा भाग बनले आहेत, त्याच्याच संघर्षांच्या आणि आव्हानांच्या विविध क्षणांमध्ये त्याच्यासह असताना. जरी एखाद्या नवीन स्थानावर सर्वांगीण खेळत असतो, शाळेत चालत असतो किंवा नवीन स्थळांना अन्वेषण करत असतो, ह्या बूट्सने त्याला प्रत्येक क्षणी संतोष, सुरक्षा आणि आत्मविश्वास दिले आहे. त्या लांब चाललेल्या वर्षांनंतरही, ते त्यांची गुणवत्ता आणि टिकाणी पुन्हा टिकवली आहेत. एक वडील म्हणून बूट्सविषयी आपल्या मुलाच्या आयुष्यात कसा पॉझिटिव्ह असा प्रभाव आला याचा साक्षात्कार करणे माझ्या ह्रदयाला कृतज्ञता भरून देतं. हे आपल्या बाळाला जीवनात कसे सुख देऊ शकतात हे अत्यंत आश्चर्यकारक आहे. मी ह्या दानात योगदान करणाऱ्या संस्थेसाठी आभारी आहे, कारण त्यांनी आमच्या जीवनात आशेचे किरण आणले आहेत. हे बूट्स म्हणजे फक्त बूट नव्हे तर, अज्ञात लोकांच्या मैत्रीचे प्रतीक आहेत.

Loading

Related Posts