Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Careers

Home » Careers


To apply for job please click on “APPLY NOW” Button
(If button is not visible please LOGIN)अर्ज कसा करावा ?

खाली दिलेल्या बटन वर क्लिक करून पूर्ण माहिती भरावी. सोबत सांगितलेल्या format मध्ये फाईल आपलोड करावी.

नियम व अटी

१. मुलाखतीच्या दिवशी खालील कागदपत्रे सोबत ठेवणे आवश्यक आहे.

  • अपलोड केलेला रेसुमे ची प्रत
  • सर्व कागदपत्रांची आरिजिनल
  • सर्व कागदपत्रांची सत्यप्रत (३ सेट)
  • ३ पासपोर्ट फोटो
  • आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड ची सत्यप्रत

२. अर्ज करताना भरलेली माहिती खरी आणि पूर्ण असावी.
३. मुलाखतीचा वेळ ऐनवेळी विनासूचना बदलू शकतो.
४. नोकरी देण्यासंबंधी सर्व अधिकार संस्थेकडे राहतील. संस्था चालकांनी घेतलेला निर्णय अंतिम राहील.
५. सर्व उपस्थितांना शांतता आणि सुव्यवस्था पाळणे बंधनकारक राहील. शांतता भंग करण्याच्या स्थितीत योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही केली जाईल.

Loading