Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Readymade Garments Project

Home » Main Cause » Readymade Garments Project

Sewing the ‘90s Style.

Loading

1994 आणि 2000 दरम्यान, सत्यशोधक महिला विकास मंडळ या नावाने ओळखल्या जाणार्या स्वयंसेवी संस्थेने (NGO) त्यांच्या नाविन्यपूर्ण तयार वस्त्र प्रकल्पांद्वारे महिलांना सक्षम बनविण्यावर लक्ष केंद्रित करणारा परिवर्तनकारी प्रकल्प सुरू केला होता. या प्रयत्नांचा उद्देश महिलांना कपड्यांचे डिझाइन आणि उत्पादनामध्ये सर्वसमावेशक कौशल्यांनी सुसज्ज करणे हा होता.

उद्दिष्ट:

         या प्रकल्पाचे प्राथमिक उद्दिष्ट महिलांना वस्त्रनिर्मिती क्षेत्रात व्यावहारिक प्रशिक्षण देऊन सक्षम करणे हे होते. यामध्ये वस्त्र उत्पादन प्रक्रियेच्या विविध पैलूंचा समावेश आहे.

 

प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये कपड्याच्या मोजमापांपासून अचूक कापण्याचे तंत्र, कुशल शिवणकाम, तज्ञ इस्त्री आणि सूक्ष्म पॅकेजिंगपर्यंत अनेक आवश्यक कौशल्ये समाविष्ट आहेत. या सर्वसमावेशक अभ्यासक्रमाद्वारे महिलांना केवळ वस्त्रनिर्मितीची कलाच शिकवली जात नाही, तर त्यांना त्यांची सर्जनशीलता आणि कलाकुसर दाखवण्यासाठी व्यासपीठही उपलब्ध करून देण्यात आले. हा उपक्रम केवळ वस्त्रनिर्मितीसाठी नव्हता; त्या महिलांना त्यांच्या स्वत:च्या उपजीविकेची जबाबदारी घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ज्ञान आणि कौशल्यांसह सक्षम बनविण्याविषयी होती; यात सहभागी महिलांमध्ये आत्मनिर्भरता आणि आत्मविश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. या नवीन कौशल्याच्या संचाने त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या उपजीविकेवर नियंत्रण ठेवण्याची परवानगी दिली, त्याद्वारे केवळ त्यांच्या कुटुंबाच्या कल्याणासाठीच नव्हे तर त्यांच्या समुदायाच्या कल्याणासाठी देखील योगदान दिले. वस्त्रनिर्मितीची कला शिकल्याने महिलांना उद्देश आणि स्वातंत्र्याची जाणीव झाली आहे. जे शक्य आहे असे कधीच वाटले नव्हते.

 • प्रशिक्षण कार्यक्रम: प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये वस्त्र उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या आवश्यक कौशल्यांचा समावेश होतो. यामध्ये समाविष्ट होते.

·     कपड्याचे मोजमापन सहभागींना विशिष्ट नमुना आणि रचनानुसार कापड्याचे अचूक मोजमाप आणि कापणी कसे करावे हे शिकवले गेले.·     कटिंग यामध्ये प्रदान केलेल्या रचना प्रारूपनुसार कपड्याच्या तुकड्यांची अचूक कापणी करणे  हे शिकवले गेले.

 • शिवणकाम महिलांना शिवणकामाचे प्रशिक्षण देण्यात आले, ज्यामध्ये अंतिम वस्त्र तयार करण्यासाठी कापडाचे तुकडे एकत्र जोडणे समाविष्ट होते.
 • इस्त्री करणे इस्त्री करणे हे कपड्याच्या उत्पादनातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे कारण ते अंतिम उत्पादन व्यवस्थित आणि व्यावसायिक असल्याचे सुनिश्चित करते.
 • पॅकेजिंग सहभागींना तयार कपडे वितरण किंवा विक्रीसाठी योग्यरित्या तयार कसे करावे हे शिकवले गेले.

 

हा कार्यक्रम 1994 ते 2000 या सहा वर्षांच्या कालावधीत चालला. या विस्तारित कालमर्यादेमुळे सर्वसमावेशक प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासाला परवानगी मिळाली. तयार वस्त्र प्रकल्पाचा महिलांच्या जीवनावर सकारात्मक परिणाम झाला. ही कौशल्ये प्रदान करून, स्वयंसेवी संस्थेने त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्य आणि स्वयंपूर्णतेसाठी योगदान दिले. यामुळे, त्यांच्या जीवनाच्या एकूण गुणवत्तेत सुधारणा झाली.

 

वैयक्तिक फायद्यांच्या पलीकडे, प्रकल्पाचा समुदायावर व्यापक सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. महिलांना रोजगारक्षम कौशल्ये सुसज्ज करून, याने या क्षेत्राच्या आर्थिक विकासाला हातभार लावला.

 

सत्यशोधक महिला विकास मंडळाचे या काळातील रेडिमेड गारमेंट्स प्रकल्प जेव्हा व्यक्तींना आवश्यक साधने, ज्ञान आणि समर्थन प्रदान केले जातात तेव्हा सकारात्मक परिवर्तनाच्या संभाव्यतेचा एक शक्तिशाली पुरावा म्हणून काम करतात. महिलांचे सक्षमीकरण केल्याने समाजाचा व्यापक विकास आणि प्रगती कशी होऊ शकते याचे हे प्रेरणादायी उदाहरण आहे.

 

Readymade Garments Project (1994 to 2000)

Between 1994 and 2000, the non-governmental organization (NGO) known as Satyashodhak Mahila Vikas Mandal initiated a transformative project focused on empowering women through their innovative Readymade Garments Projects. This endeavor aimed to equip women with comprehensive skills in garment design and production.

 

Objective: The primary goal of the project was to empower women by providing them with practical training in the field of garment making. This encompassed various aspects of the garment production process.

 

The training program encompassed a range of essential skills, from fabric measurements to precise cutting techniques, proficient sewing, expert ironing, and meticulous packaging. Through this comprehensive curriculum, women were not only taught the art of garment-making, but they were also provided with a platform to showcase their creativity and craftsmanship. This initiative wasn’t just about making garments; it was about empowering women with the knowledge and skills they needed to take charge of their own livelihoods; it sought to instill self-sufficiency and confidence in the participating women. This newfound skill set allowed them to take control of their own livelihoods, thereby contributing not only to the well-being of their families but also to the betterment of their communities. Learning the art of garment making has given women a sense of purpose and independence that thay never thought possible.

 

Training Program: The training program covered a range of essential skills necessary for garment production. This included: –

 • Fabric Measurements – Participants were taught how to accurately measure and cut fabric according to specific patterns and designs.
 • Cutting – This involved the precise cutting of fabric pieces as per the design templates provided.
 • Sewing – Women were trained in the art of sewing, which included stitching fabric pieces together to create the final garment.
 • Ironing – Ironing is a crucial step in garment production as it ensures the final product looks neat and professional.
 • Packaging – Participants were taught how to properly pack and prepare the finished garments for distribution or sale.

 

The program spanned over a period of six years, from 1994 to 2000. This extended timeframe allowed for comprehensive training and skill development. The Readymade Garments Project had a positive impact on the lives of the women involved. By imparting these skills, the NGO contributed to their economic independence and self-sufficiency. This, in turn, led to an improvement in their overall quality of life.

 

Beyond individual benefits, the project likely had broader positive effects on the community. By equipping women with employable skills, it potentially contributed to the economic development of the region.

 

The Satyashodhak Mahila Vikas Mandal’s Readymade Garments Projects of this period serve as a powerful testament to the potential for positive transformation when individuals are provided with the necessary tools, knowledge, and support. It stands as an inspiring example of how empowering women can lead to broader community development and progress.

Gallery

0
Beneficiary Enrolled
0
Sponsors
0
Part Time Employees

Keywords

 • Garment Empowerment
 • Fashion for Change
 • NGO Garment Initiative
 • Ready-made Clothing Project
 • Clothing for Empowerment
 • Stitching Hope
 • Garment Transformation
 • Dressing for Impact
 • Garment Sustainability
 • Threads of Opportunity
 • Sewing for Good
 • Community Tailoring
 • Clothing for a Cause
 • Garment Outreach
 • Fashioning Futures
 • Empowerment Through Clothing
 • Sewing Together
 • Dressing with Dignity
 • Fashioning Lives
 • Clothing Equality
 • Garment Outreach Program
 • Tailoring Hope
 • Sewing for Change
 • Garment Philanthropy
 • Stylish Empowerment
 • Clothes for Progress
 • Garment Skills Training
 • Fashioning Dreams
 • Clothing with Purpose
 • Dress for Success
 • Garment Upcycling
 • Sewing Community
 • Sustainable Fashion Project
 • Clothing with Compassion
 • Empowerment Apparel
 • Garment Impact Initiative
 • Fashioning a Better World
 • Sewing for Social Change
 • Garment for Humanity

FAQ

What skills were taught in the training program?

The training program covered essential skills such as fabric measurements, precise cutting, sewing, ironing, and packaging related to garment production.

What impact did the project have on the participating women?

The project had a positive impact on the lives of women by contributing to their economic independence and self-sufficiency, leading to an improvement in their overall quality of life.

How did the project empower women beyond garment making?

The project not only taught garment-making skills but also instilled self-sufficiency and confidence in participating women, enabling them to take control of their own livelihoods.

What was the main objective of the Readymade Garments Project?

The primary goal of the project was to empower women by providing them with practical training in the field of garment making, equipping them with skills for self-sufficiency.

Did the project benefit the broader community?

Yes, by equipping women with employable skills, the project likely contributed to the economic development of the region, benefiting the community as a whole.

How has the project's legacy been sustained?

Many graduates have sustained their businesses and become trainers themselves, passing on their knowledge to the next generation. The project’s sustainability lies in its lasting impact.