Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Diwali bhet 2022

Benefieciery list 2022

अ. क्र. विद्यार्थ्याचे संपूर्ण नाववर्गआर्थिक परिस्थितीदिवाळी भेट दिल्याचा दिनांक
1पूजा जणार्धन राठोड10 वीगरीब14-10-2022
2अजय विजय डोभाळ10 वीगरीब14-10-2022
3अस्मिता कडूबा विधाते10 वीगरीब08-Oct-22
4आश्विनी देवचंद राठोड10 वीगरीब14-10-2022
5पायल कारभारी बनकर10 वीगरीब14-10-2022
6पायल साईनाथ राठोड10 वीगरीब08-Oct-22
7मनोज किसन चव्हाण10 वीसामान्य14-10-2022
8रोहन पोपट राठोड10 वीगरीब14-10-2022
9रोहीत बाबासाहेब सुरडकर10 वीगरीब14-10-2022
10शंकर साहेबराव खंडागळे10 वीसामान्य14-10-2022
11शुभम भास्कर लोखंडे10 वीसामान्य14-10-2022
12किरण भीमराव राठोड10 वीगरीब14-10-2022
13राजश्री कृष्णा पवार5 वीगरीब14-10-2022
14अर्जुन प्रधान पवार5 वीअतिगरीब14-10-2022
15गोपाल बन्सीलाल जाधव5 वीअतिगरीब14-10-2022
16गोल्हार अमृता किरण5 वीसामान्य14-10-2022
17जगदीश सिद्धा भरवाड5 वीगरीब14-10-2022
18नंदिनी नरसिंग राठोड5 वीगरीब14-10-2022
19माळी तृप्ती लक्ष्मण5 वीसामान्य14-10-2022
20मेहुल ग्यालाअमीर जोगराणा5 वीगरीब14-10-2022
21मोनिका योगेश पवार5 वीगरीब08-Oct-22
22रोशन सुनील राठोड5 वीगरीब14-10-2022
23रोशनी तेजस राठोड5 वीगरीब08-Oct-22
24वेदिका रामहरी गोल्हार5 वीगरीब14-10-2022
25शिंदे शिवम प्रवीण5 वीअतिगरीब14-10-2022
26शिंदे सत्यम नितीन5 वीअतिगरीब14-10-2022
27ऋतुजा प्रवीण शिंदे6 वीगरीब14-10-2022
28ऋतुजा वाल्मीक शिंदे6 वीगरीब14-10-2022
29कृष्णा बद्रीनाथ अधाने6 वीसामान्य14-10-2022
30गौरव ज्ञानेश्वर चांडे6 वीगरीब14-10-2022
31चव्हाण ऋषिकेश ईश्वर6 वीगरीब14-10-2022
32चव्हाण पृथ्वीराज वसंत6 वीगरीब14-10-2022
33धनश्री ईश्वर अधाने6 वीसामान्य14-10-2022
34नंदिनी संजय राठोड6 वीगरीब08-Oct-22
35नरेश ग्यालाअमीर जोगराना6 वीगरीब14-10-2022
36निकिता अंकुश पवार6 वीगरीब08-Oct-22
37नेहा अंकुश पवार6 वीगरीब14-10-2022
38बाली राजू चव्हाण6 वीसामान्य14-10-2022
39मोनिका दिलीप आतकरे6 वीगरीब14-10-2022
40योगिता गणपत पारधे6 वीअतिगरीब14-10-2022
41राजनंदिनी अंबादास राठोड6 वीगरीब14-10-2022
42राठोड संकेत सुरेश6 वीगरीब14-10-2022
43राठोड सहदेव ज्ञानेश्वर6 वीगरीब14-10-2022
44राठोड सुजल रोहिदास6 वीगरीब14-10-2022
45शुभम गणेश चव्हाण6 वीगरीब14-10-2022
46सुवर्णा रवींद्र अधाने6 वीसामान्य14-10-2022
47सोमनाथ बबन खडके6 वीअतिगरीब14-10-2022
48स्वाती अशोक मेंगाळ6 वीअतिगरीब14-10-2022
49शिवानी जगन राठोड7 वीगरीब14-10-2022
50शिवानी संदीप चव्हाण7 वीसामान्य14-10-2022
51शिवराज गणेश चव्हाण7 वीसामान्य14-10-2022
52Shruti Ravindra More7 वीसामान्य14-10-2022
53Vidya Ramhari Golhar7 वीसामान्य14-10-2022
54Yashraj Ganesh Chavan7 वीगरीब14-10-2022
55अतुल अशोक गरजे7 वीगरीब14-10-2022
56अनिकेत अशोक गरजे7 वीगरीब14-10-2022
57अभिषेक विकास चव्हाण7 वीसामान्य14-10-2022
58अरुण कडूबा मेंगाळ7 वीगरीब14-10-2022
59आरती राजू सोनवणे7 वीअतिगरीब14-10-2022
60पुष्पा पुंडलिक जाधव7 वीअतिगरीब08-Oct-22
61प्रल्हाद गवरचंद मेंगाळ7 वीअतिगरीब14-10-2022
62प्रल्हाद गवररचंद मेंगाळ7 वीअतिगरीब14-10-2022
63यशराज गणेश चव्हाण7 वीगरीब14-10-2022
64राठोड शाम साईनाथ7 वीअतिगरीब08-Oct-22
65राम सुनील राठोड7 वीगरीब14-10-2022
66लखन राम राठोड7 वीसामान्य14-10-2022
67विद्या राम हरी गोल्हार7 वीसामान्य14-10-2022
68शिवराज गणेश चव्हाण7 वीसामान्य14-10-2022
69शिवानी जगन राठोड7 वीगरीब14-10-2022
70शिवानी संदीप चव्हाण7 वीसामान्य14-10-2022
71श्याम साईनाथ राठोड7 वीअतिगरीब14-10-2022
72श्रुती रवींद्र मोरे7 वीसामान्य14-10-2022
73सोनाली रामचंद्र आवाले7 वीअतिगरीब14-10-2022
74आतकरे मोहन दिलीप8 वी अअतिगरीब14-10-2022
75चव्हाण गोलू संजय8 वी अगरीब08-Oct-22
76जाधव आर्यन साईनाथ8 वी अगरीब14-10-2022
77जाधव रोहन बसराज8 वी अगरीब14-10-2022
78राठोड आरती संतोष8 वी अगरीब14-10-2022
79राठोड दिशा गणेश8 वी अगरीब14-10-2022
80राठोड योगेश अंकुश8 वी अगरीब14-10-2022
81विधाते रोहित नवनाथ8 वी अगरीब08-Oct-22
82व्यवहारे आकाश सोन्याबापु8 वी अगरीब14-10-2022
83सोनवणे गणेश विश्वनाथ8 वी अअतिगरीब14-10-2022
84डोबाळ अक्षय विजय.8 वी बगरीब14-10-2022
85अधाने सृष्टी बद्रीनाथ8 वी बसामान्य14-10-2022
86आधाने स्नेहल गणेश8 वी बसामान्य14-10-2022
87खंडागळे सुमित साहेबराव8 वी बगरीब14-10-2022
88चव्हाण अंकिता नवनाथ8 वी बगरीब14-10-2022
89चव्हाण अंजली भास्कर8 वी बगरीब14-10-2022
90चव्हाण गौतम शामराव8 वी बगरीब14-10-2022
91चव्हाण दिपाली राजेंद्र8 वी बगरीब14-10-2022
92चव्हाण भारती कृष्ण8 वी बगरीब14-10-2022
93चव्हाण शिवम किशोर8 वी बगरीब14-10-2022
94चांडे प्रतीक्षा ज्ञानेश्वर8 वी बगरीब14-10-2022
95जाधव अश्विनी बन्सीला8 वी बगरीब14-10-2022
96पवार जय श्री रमेश8 वी बगरीब14-10-2022
97पवार प्रशांत रामचंद्र8 वी बगरीब14-10-2022
98पवार राजेश युवराज8 वी बगरीब14-10-2022
99पवार रोशनी योगेश8 वी बगरीब14-10-2022
100पारधे लक्ष्मण करण8 वी बगरीब14-10-2022
101बनकर पुनम गौतम8 वी बअतिगरीब14-10-2022
102बनकर पुनम गौतम8 वी बअतिगरीब14-10-2022
103माळी श्रुती लक्ष्मण8 वी बगरीब14-10-2022
104राठोड अनिकेत दिलीप8 वी बगरीब14-10-2022
105राठोड अमर अशोक8 वी बगरीब14-10-2022
106राठोड अर्जुन जगन्नाथ8 वी बगरीब14-10-2022
107राठोड आदित्य रोहिदास8 वी बगरीब14-10-2022
108राठोड कार्तिक अंकुश8 वी बगरीब14-10-2022
109राठोड कुलदीप गणेश8 वी बगरीब14-10-2022
110राठोड गुलशन रोहिदास8 वी बगरीब14-10-2022
111राठोड दिव्या हिम्मतराव8 वी बगरीब14-10-2022
112राठोड नकुल ज्ञानेश्वर8 वी बगरीब14-10-2022
113राठोड यश सुरेश8 वी बगरीब14-10-2022
114राठोड राजलक्ष्मी अंबादास8 वी बगरीब14-10-2022
115राठोड राजेश किसन8 वी बगरीब14-10-2022
116राठोड रोहित रवींद्र8 वी बगरीब14-10-2022
117राठोड शालिनी गोविंद8 वी बगरीब14-10-2022
118राठोड सागर भाऊलाल8 वी बअतिगरीब08-Oct-22
119राठोड सुमित अनिल8 वी बगरीब14-10-2022
120विधाते प्रदीप राजू8 वी बअतिगरीब08-Oct-22
121व्यवहारे गणेश पोपटराव8 वी बगरीब14-10-2022
122शिंदे साक्षी दत्तू8 वी बगरीब14-10-2022
123अश्विनी विठ्ठल राठोड9 वी अगरीब14-10-2022
124उघडे विलास जयराम9 वी अगरीब14-10-2022
125खडके नवनाथ बबन9 वी अअतिगरीब14-10-2022
126चव्हाण कल्पना संजय9 वी अगरीब14-10-2022
127चव्हाण सर्वजीत गोपीचंद9 वी अगरीब08-Oct-22
128जाधव प्रिती प्रेमचंद9 वी अगरीब08-Oct-22
129पुजा रघुनाथ राठोड9 वी अगरीब14-10-2022
130मधे गणेश देवराव9 वी अगरीब14-10-2022
131मेंगाळ कैलास शिवराम9 वी अगरीब14-10-2022
132मेंगाळ प्रमोद राजू9 वी अगरीब14-10-2022
133राठोड अजय विजय9 वी अगरीब14-10-2022
134राठोड अमित बळीराम9 वी अअतिगरीब14-10-2022
135राठोड पुजा रघुनाथ9 वी अगरीब14-10-2022
136राठोड माया योगेश9 वी असामान्य14-10-2022
137पृथ्वीराज रोहिदास माळे9 वी बगरीब14-10-2022
138अजय गणेश चव्हाण9 वी बगरीब14-10-2022
139अभिजित फुलचंद राठोड9 वी बगरीब14-10-2022
140आकाश सुभाष चव्हाण9 वी बगरीब14-10-2022
141करण वाल्मिक जाधव9 वी बगरीब14-10-2022
142कार्तिक गणेश चव्हाण9 वी बगरीब14-10-2022
143दिशा वसंत हिवाळे9 वी बगरीब08-Oct-22
144प्रतिक्षा भास्कर विधाते9 वी बगरीब08-Oct-22
145रामेश्वरम भाऊसाहेब म्हस्के9 वी बअतिगरीब14-10-2022
146रोहित विजय विधाते9 वी बगरीब14-10-2022
147श्नावणी शिंदे9 वी बसामान्य14-10-2022
148साक्षी नारायण करपे9 वी बगरीब14-10-2022

Donor list 2022

देणगीदाराचे नावरक्कमदेणगी तारीख
श्री. कैलास दाबके₹ 100.0002-10-2022
JAMUNABAI K C₹ 100.0002-10-2022
VEDIKA S H / ‘SURBHI S H₹ 100.0002-10-2022
श्री. नवनाथ अधाने₹ 100.0003-10-2022
anonymous₹ 100.0005-10-2022
unnammed₹ 100.0005-10-2022
anonymous₹ 100.0005-10-2022
unnammed₹ 100.0005-10-2022
unnammed₹ 100.0005-10-2022
anonymous₹ 100.0005-10-2022
anonymous₹ 100.0005-10-2022
कु. दिव्यानी बाबू राठोड₹ 200.0006-10-2022
सौ. सूवर्णा हरीशचंन्द्र पवार₹ 200.0006-10-2022
श्री. सुभाष किसन गायके₹ 100.0006-10-2022
श्री. संतोष रतनलालजी पांडे₹ 201.0006-10-2022
श्री. सुभाष किसन गायके₹ 100.0006-10-2022
श्री. अंकराज जाधव , फॉरेस्ट ऑफिसर₹ 1,000.0009-10-2022
पुजा जारवाल, नागपुर₹ 100.0009-10-2022
भगवान कहाटे₹ 100.0009-10-2022
अप्पासाहेब दांडेकर₹ 100.0009-10-2022
कैसर गुलामरसुल पटेल₹ 100.0009-10-2022
भाऊसाहेब देशपांडे₹ 100.0009-10-2022
संदीप रासकर₹ 200.0009-10-2022
वैभव वाघचौरे₹ 100.0009-10-2022
समाधान घुसळे₹ 100.0009-10-2022
श्री. धरम काकस, सरपंच निर्गुडी₹ 300.0009-10-2022
परदेशी सर, बाजार सावंगी₹ 150.0009-10-2022
इब्राहिम मगबुल पटेल₹ 450.0009-10-2022
अहेमद मुन्शी पटेल₹ 450.0009-10-2022
राजधर शिंदे सर₹ 500.0009-10-2022
कैसर गुलामसुल पटेल₹ 100.0009-10-2022
सुरेश चव्हाण₹ 100.0010-10-2022
स्वप्नील पवार₹ 500.0010-10-2022
suresh B H₹ 500.0010-10-2022
डॉ. संदीप जाधव₹ 200.0010-10-2022
अनिल खोसरे₹ 100.0010-10-2022
प्रदीप वाघ₹ 100.0010-10-2022
श्री. युवराज सोनवणे, महानगरपालिका, औरंगाबाद₹ 500.0010-10-2022
श्री. नंदलाल चव्हाण (महाराष्ट्र पोलिस)₹ 200.0010-10-2022
श्री. क्षीरसागर सर, बोडखा₹ 200.0010-10-2022
गीतांजली खंडागळे₹ 200.0010-10-2022
नाजीम सत्तार पटेल₹ 200.0010-10-2022
श्री. जगदीश खंडागळे₹ 200.0010-10-2022
पल्लवी पांडव, पुणे₹ 300.0010-10-2022
दिलीप राठोड₹ 200.0011-10-2022
रामराव दांडेकर₹ 200.0011-10-2022
अंकिता मॅडम₹ 100.0011-10-2022
श्री. गणेश सोनवणे, कन्नड₹ 100.0011-10-2022
श्री. शिनगारे सर, HoD, SSJP college of Pharmancy, Khandala.₹ 400.0011-10-2022
श्री. गोरखनाथ चव्हाण, अभियंता, सिडको, औरंगाबाद.₹ 5,000.0011-10-2022
श्री. चंद्रभान पवार₹ 100.0012-10-2022
श्री. संतोष अधाने, पुणे₹ 500.0012-10-2022
Ravindra Subhash Pawar₹ 100.0012-10-2022
Dhandas Ramji Male₹ 100.0012-10-2022
Balu Revji Mengal₹ 100.0012-10-2022
Manga Rodaman Madhe₹ 100.0012-10-2022
डॉ.रवींद्र राऊत सर,इंदिरा गांधी कृषी विद्यापीठ,रायपूर,छत्तीसगढ.₹ 100.0012-10-2022
डॉ. सचिन गोटे. (इंदिरा गांधी कृषी विद्यापीठ ,रायपूर,छत्तीसगढ)₹ 100.0012-10-2022
श्री.अनिकेत राठोड सर ( SSJP College of Agriculture, Khandala )₹ 100.0012-10-2022
श्री.मयूर जाधव₹ 100.0012-10-2022
वसिम खान(Hotel Bombay Chinese,Khandala)₹ 100.0012-10-2022
श्री.सुनील सासणे साहेब (Engineer,Mahavitaran,vaijapur division)₹ 400.0012-10-2022
श्री. अविनाश दांडेकर₹ 200.0012-10-2022
श्री. गणेश दांडेकर₹ 200.0012-10-2022
छाया दांडेकर₹ 200.0012-10-2022
कु. मनस्वी प्रविण भिलेगावकर₹ 1,000.0013-10-2022
अॅड. सौरभ प्रतापराव निंबाळकर₹ 100.0013-10-2022
श्री.संतोष दिवेकर₹ 200.0013-10-2022
श्री. सुनिल पवार₹ 100.0013-10-2022
छाया कडुबा घोडके₹ 100.0013-10-2022
श्री. संतोष भोसले₹ 1,000.0013-10-2022
विहान विवेक बागूल₹ 200.0013-10-2022
कु. श्रीषा विश्वजीत गायके₹ 1,111.0013-10-2022
मोइन सांडू पटेल₹ 200.0014-10-2022
नाजीम सत्तार पटेल₹ 200.0014-10-2022
इब्राहिम मगबुल पटेल₹ 200.0014-10-2022
संदीप बोडखे₹ 100.0015-10-2022
   
TOTAL₹ 22,062.00

Loading