Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

School chale hum

10% Donated
Goal : ₹ 350,000.00
11
Donors
₹ 35,100.00
Donated
Donate Now

Login

Follow

Bridging the Gap: Empowering Students through School Van

Loading

सत्यशोधक महिला विकास मंडळात, आम्ही मानतो की, प्रत्येक मूल त्याच्या भौगोलिक स्थितीकडे दुर्लक्ष करून दर्जेदार शिक्षण मिळवण्यास पात्र आहे. स्कूल व्हॅन उपलब्ध करून देण्याच्या आमच्या उपक्रमाला पाठिंबा देऊन दुर्गम आदिवासी भागात राहणाऱ्या वंचित विद्यार्थ्यांना सक्षम बनवण्याच्या आमच्या मिशनमध्ये सामील व्हा. तुमचे योगदान महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणू शकते, ज्यामुळे या विद्यार्थ्यांना वाहतुकीतील अडथळे दूर करून ज्ञान आणि संधीचा प्रवास सुरू करता येईल.

स्कूल व्हॅनसाठी देणगी देण्यास तुमचा पाठिंबा वंचित विद्यार्थ्यांना शिक्षणापर्यंत पोहोचण्यात अडथळा आणणारे अडथळे दूर करू शकतो. या विद्यार्थ्यांना सक्षम बनवण्यासाठी आणि त्यांचे जीवन बदलण्यासाठी आमच्यात सामील व्हा.

स्कूल व्हॅनसाठी देणगी देऊन सत्यशोधक महिला विकास मंडळाच्या उपक्रमाला पाठिंबा द्या. चला एकत्रितपणे, अंतर भरून काढूया आणि दुर्गम आदिवासी भागातील वंचित विद्यार्थ्यांना शिक्षणाद्वारे त्यांच्या पूर्ण क्षमतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी सक्षम करूया.

भौगोलिक आव्हानांवर मात करणे

दुर्गम आदिवासी भागात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी, शाळेत जाणे हे एक कठीण आव्हान असू शकते. दळणवळणाच्या पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि त्यात गुंतलेली विस्तीर्ण अंतरे अनेकदा त्यांच्या शिक्षणात अडथळा निर्माण करतात. स्कूल व्हॅन दान करून, आम्ही हे अंतर भरून काढू शकतो आणि वाहतुकीचे विश्वसनीय साधन प्रदान करू शकतो. या व्हॅन जीवनरेखा म्हणून काम करतात, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत सुरक्षितपणे आणि कार्यक्षमतेने प्रवास करता येतो. शिक्षणात सुधारित प्रवेशासह, हे विद्यार्थी त्यांच्या पूर्ण क्षमतेचा ताबा मिळवू शकतात, गरिबीचे चक्र मोडून त्यांचे समुदाय सक्षम करू शकतात.

नियमित उपस्थिती सुनिश्चित करणे

शैक्षणिक यशासाठी नियमित शाळेत उपस्थिती महत्त्वाची आहे आणि विद्यार्थी वर्गांना सातत्याने उपस्थित राहू शकतील याची खात्री करण्यासाठी वाहतूक महत्त्वाची भूमिका बजावते. स्कूल व्हॅन प्रदान करून, आम्ही विद्यार्थ्यांना नियमितपणे शाळेत जाण्यापासून रोखणाऱ्या मुख्य अडथळ्यांपैकी एक दूर करतो. वाहतुकीच्या विश्वसनीय पद्धतीसह, विद्यार्थी अंतर आणि भूप्रदेशाच्या आव्हानांवर मात करू शकतात, ज्यामुळे त्यांना वर्गात उपस्थित राहणे सोपे होते. नियमित उपस्थिती शिकण्यात सातत्य वाढवते, विद्यार्थ्यांच्या सहभागास प्रोत्साहन देते आणि सुधारित शैक्षणिक यश आणि भविष्यातील संधींसाठी मार्ग मोकळा करते.

समुदाय सक्षमीकरण

स्कूल व्हॅन प्रदान करण्याचा परिणाम वैयक्तिक विद्यार्थ्यांच्या पलीकडे जातो. ते संपूर्ण समुदायापर्यंत विस्तारते, येणाऱ्या पिढ्यांना सक्षम करते. विद्यार्थ्यांना शिक्षणात प्रवेश करण्यास सक्षम करून, आम्ही संपूर्ण समाजाची उन्नती करतो, प्रगतीला चालना देतो आणि सामाजिक विकासाला चालना देतो. शिक्षण हे बदलासाठी उत्प्रेरक आहे आणि या व्हॅन्सद्वारे, आम्ही दुर्गम आदिवासी भागांना ज्ञानाच्या परिवर्तनीय शक्तीने सक्षम करतो, उज्ज्वल आणि अधिक समावेशक भविष्याचा पाया घालतो.

At Satyashodhak Mahila Vikas Mandal, we believe that every child deserves access to quality education, regardless of their geographical location. Join us in our mission to empower underprivileged students living in remote tribal areas by supporting our initiative to provide school vans. Your contribution can make a significant difference, enabling these students to overcome transportation barriers and embark on a journey of knowledge and opportunity.

Overcoming Geographic Challenges

For students living in remote tribal areas, attending school can be a daunting challenge. Lack of transportation infrastructure and the vast distances involved often hinder their access to education. By donating school vans, we can bridge this gap and provide a reliable means of transportation. These vans serve as a lifeline, enabling students to commute safely and efficiently to school. With improved access to education, these students can unlock their full potential, breaking the cycle of poverty and empowering their communities.

Ensuring Regular Attendance

Regular school attendance is crucial for academic success, and transportation plays a significant role in ensuring students can consistently attend classes. By providing school vans, we address one of the key barriers that prevent students from regularly attending school. With a reliable mode of transportation, students can overcome the challenges of distance and terrain, making it easier for them to be present in the classroom. Regular attendance fosters continuity in learning, encourages student engagement, and paves the way for improved academic achievements and future opportunities.

Community Empowerment

The impact of providing school vans goes beyond individual students. It extends to the entire community, empowering generations to come. By enabling students to access education, we uplift the community as a whole, promoting progress, and fostering social development. Education is a catalyst for change, and through these vans, we empower remote tribal areas with the transformative power of knowledge, laying the foundation for a brighter and more inclusive future.

 Your support in donating for school vans can break the barriers that hinder underprivileged students from accessing education. Join us in empowering these students and transforming their lives.

Call to Action 

Support Satyashodhak Mahila Vikas Mandal’s initiative by donating towards school vans. Together, let’s bridge the gap and empower underprivileged students in remote tribal areas to reach their full potential through education.

DONATE FOR SCHOOL VAN

Event Date : 15 Aug 2023
0
Beneficiary Enrolled
0
Donors Expected
0
Volunteers
0
Donations of Previous Year

Gallery

Donation for School Van

Donate today for the better development of the society

₹ 100
₹ 200
₹ 300
₹ 500

FAQ

How this works ?

We are Charitable NGO recognized by Niti ayog, IT dept, of india and having 80G and CSR1 certificates. 

All donations are received in bank account of the trust “Satyashodhak Mahila Vikas Mandal” current account via PayTM payment gateway. Once the donations received volunteers make up the budget ready for next event and finalize the vendor against the best quotation received. 
The payment is transferred to vendor bank account and volunteers get the gifts or stationary as per the project requirements.

How do you make sure my gifts to Chariti are spent wisely?

a live donation and beneficiary list is maintained to retain the transparency of donations received and projects conducted. we also post all projects on social media and any donor can contact to respective beneficiary on request. 

Is my donation considered for TAX Benefits ?

– Yes. Under special exemption, 50% of total donated amount is deducted from taxable amount of donor. for that donor need to submit PAN details and address details (before 30 April of every year) which will be forwarded by NGO to Income Tax Department of India with Form 10BD.  CLICK HERE 🔗 for submission of PAN CARD details for TAX BENEFIT.  

What if Payment fails ?

The failed / incomplete / bounced payment transactions will be handled well by PayTM as payment gateway. it will take 7 working days for complete rectification of issues and refund of money in adverse cases. If you faced such issues during donation process please contact us on admin@vishwajeet.org.

What percentage of my donation goes towards programs?

Minimum 92% donations are utilized for the purpose of project and transferred to beneficiary. 
There are following factors responsible for remaining 8% or less

1. Transport costs (Max 5% depends on project)

2. Payment charges (Max. 2.99% in case of international credit cards)

3. Volunteer Honorarium (Max 7% in case of activity based projects)

Which is the fastest and efficient way of donation ?

Under Rs. 2000, The Fastest and recommended payment method is UPI via scanning QR.